Socialpædagogisk tilsyn til udsatte unge i alderen 15-23 år

Værdigrundlag

Ungdomscenteret Allégården har en anerkendende og værdsættende tilgang til de unge, hvor værdierne er:

  • * tryghed, sikkerhed og omsorg
  • * respekt - at vi møder de unge med nysgerrighed og at de unge føler sig set, lyttet til og forstået
  • * åbenhed, dialog og medinddragelse
  • * modspil - at udfordre og spejle de unge
  • * vidensformidling - at give de unge et kvalificeret grundlag at træffe valg ud fra
  • * kompetenceudvikling - at fremme de unges sociale kompetencer, refleksionsevne, handleevne m.v.
  • * agenthed - at fremme de unges selvstændighed og evne til at tage hånd om eget liv, herunder at styrke deres selvværd
  • * flere perspektiver - fremfor entydige sandheder
  • * faglighed - fremfor moral og bedrevidenhed.