Bøgen - en forebyggende indsats for unge i samarbejde med deres forældre.

Godt at vide!

Hvem er ”vores” unge?:

De unge vi kommer i kontakt med lærer vi at kende, ved at din sagsbehandler har kontaktet os på baggrund af en bekymring, som Hun/han har fået enten via ex. SSP, eller din skole.  Bekymringen opstår ved at de voksne pædagoger/lærer/forældre eller andre voksne som du tilbringer tid med oplever at du mistrives. De unge vi møder er, unge der kan føle sig ensomme, misforstået, angste, triste, vrede, begyndt at ryge hash, begyndende kriminalitet, unge med koncentrationsbesvær, konfliktpræget relation til forældrene osv. Vi møder unge med forskellige behov og udfordringer og vi tager udgangspunkt i der hvor du har brug for hjælp. Når du bliver indskrevet i Bøgen, sker det på et overdragelsesmøde hos din sagsbehandler, hvor du møder den eller de personer fra Bøgen som du og din familie skal samarbejde med. Sagsbehandleren har lavet en handleplan, som enten bliver gennemgået til mødet eller som du i forvejen har fået mulighed for at læse. Denne Handleplan bliver vores ”kontrakt” med jer og sagsbehandler, og ud fra den skal vi en gang hvert ½ år lave en status, på hvordan det går.

Forældreinddragelse:

Bøgen arbejder på den måde, at vi i samarbejdet med dig også inddrager dine forældre på den måde, at vi lærer dem, hvordan de, som forældre, bliver bedre til at hjælpe dig. Dette sker ex. Ved familiesamtaler, samtaler alene med din mor og far og samvær med dig – alt hvad vi vurderer der bedst giver mening for jer.

Samværet med dig vil tage udgangspunkt i dit behov, hvor du er i dit liv. Der vil blandt andet være fokus på hvordan du har det det i din familie, dine venner og med dig selv. Hvordan trives du i skolen/uddannelse og hvordan vil det se ud i fremtiden? Fritidsaktivitet hvordan ser det ud, er det noget vi skal finde ud af sammen at få meldt dig til? Fritidsjob har det en interesse? Osv.

Mange af disse unge har vi hjulpet til at få styr på sig selv og deres liv. De er kommet ud af deres misbrug, De har fået det bedre med deres forældre, er kommet i gang i skolen igen ved enten at få den rette hjælp/støtte eller flytte til en ny skole.

Hvordan får du en kontaktperson fra Bøgen?

For at få en kontaktperson, skal du kontakte socialforvaltningen i din kommune og snakke med en sagsbehandler. Det er sagsbehandleren, der afgør, om du skal have en kontaktperson og i så fald hvilken – mange kommuner har nemlig deres egne kontaktpersoner, som de bruger. Men hvis du gerne vil have en fra Bøgen, kan du sige det til sagsbehandleren, og så kan han eller hun snakke med Bøgen og finde ud af, om vi er de rigtige til dig og din familie.

Ungdomssanktioner:

Bøgen har koordinatorfunktionen og vil være den gennemgående person i hele din ungdomssanktion. Første gang du møder din koordinater er i retten, efter du har modtaget din dom. Ret hurtigt bliver i præsenteret for hinanden og i får lavet en aftale om at ses, der hvor du opholder dig.   En Koordinater er den person som har kontakten til det opholdsted hvor du skal være og sikre sig din trivsel. Koordinatoren vil være din kontaktperson og ringer til dig, besøger dig.  Sikre sig at der er sammenhæng hele vejen rundt omkring dig – kontakt til og med dine forældre, at der er fokus på skole/beskæftigelses tilbuddet er tilpasset dig og dine ønsker/behov.  Koordinatoren vil være i tæt samarbejde med dine forældre på den måde at de kan hjælpe og støtte dig til at få afsonet din US på den bedste måde.  Koordinatoren indkalder også til netværksmøder og afholder også disse møder enten på det sted hvor du bor eller i Bøgens lokaler på Frederiksberg. Dette sker for at sikre din trivsel, men også at der er overlap mellem de enkelte faser og til bud. Koordinatoren har også et tæt samarbejde med din sagsbehandler og vil være forvaltningens forlængede arm.