Bøgen - en forebyggende indsats for unge i samarbejde med deres forældre.

Visitation

Visitation:

Visitationen foregår via Familieafdelingens visitationsudvalg. Efterfølgende henviser sagsbehandler sagen til Bøgen og indskrivningen aftales.

Der skal i alle sager foreligge en handleplan ved indskrivningen. Handleplanen revideres løbende i tråd med Bøgen skriver statusskrivelser hver 6. måned.

Kontakt afdelingen
Kontakt info

Bøgen

Grundtvigsvej 6 A kld. th.

1864 Frederiksberg C.

Telefon: 33861666

Mail:      boegen@boegen.biz