Kontaktpersonsindsats

Om indsatsen

Hvem er vi

Vi fungerer alle som kontaktpersoner i det daglige. Vi arbejder ud fra en systemisk og narrativ referenceramme. Udover dette har vi alle deltaget i forskellige relevante efteruddannelser og kurser.

Som gruppe har vi tilsammen uddannelse og kurser omhandlende unge med anden etnisk baggrund, psykoterapi, systemisk konsultation, life coaching, personlighedsforstyrrelser, misbrugs behandling, seksuelle overgreb, alkohol i familien, spiseforstyrrelser mm.

Vi har en bred relevant viden og et stort professionelt netværk. Mangler vi viden i konkrete sager, kontakter vi relevante samarbejdspartnere, som kan hjælpe os og den unge videre i arbejdet.

Vi er vant til at håndtere kaotiske og komplicerede problemstillinger, som de unge indimellem havner i. På samme tid er vi også rigtig gode til at hygge, grine og finde det positive frem i samværet med de unge. Vi brænder alle fem for vores arbejde og har et godt samarbejde til dagligt.

Vi bruger hinandens resurser og kompetencer til altid at finde de bedste muligheder og løsninger i arbejdet med de unge.