Kontaktpersonsindsats

Hvordan arbejder vi

Økonomi

Vi har ikke direkte noget med den unges økonomi at gøre, men vi støtter i økonomiforståelse, herunder budgetlægning.


Så fremt der ingen lønindtægt er, kan den unge søge kontanthjælp via Frederiksberg Kommune.

Vi kan bl.a. tilbyde

- Støtte til at skabe/genskabe kontakten til   familien.
- Støtte til beskæftigelse og uddannelse.
- Støtte til boligsøgning.
- Støtte til opstilling af budget.
- Støtte til kontakt til myndigheder, læger, psykolog mv.
- Støtte til opbygning af netværk.
- Støtte til bearbejdning af problemer med kæreste, venner, bander, kriminalitet mv.


Støtte til fritidsaktiviteter, sport, klubvirksomhed, kulturtilbud, praktiske problemer i hverdagen, vaskeri, rengøring, personlig hygiejne mv.