Kontaktpersonsindsats

Indsatsen/kontakten

Kontakt, samvær og indsats vil være varieret og tilpasset den enkelte unge i overensstemmelse med de mål der er aftalt med myndigheden.

Dog bestræber vi os på, at have kontakt og samvær mindst en gang ugentligt. Kontakten vil typisk være intensiv i starten for derefter langsomt at blive nedtrappet efter aftale med den unge og den visiterende myndighed.

Vi har alle mange års erfaring med unge og mener at kunne få god kontakt til stort set alle unge uanset hvilke problemer de måtte møde op med.

Vi mener at alle unge har brug for en relation til en erfaren og indsigtsfuld voksen og vi bestræber os på at være til rådighed på en måde, så studier, arbejde og fritidsaktivitet kan tilgodeses.