Kontaktpersonsindsats

Pædagogiske metoder

Arbejdet vil i stor udstrækning omfatte unge som har oplevet mange svigt og derfor kan have mistillid og mistro til voksne og behandlere.

Det er derfor vigtigt at møde de unge med omsorg, respekt og reel interesse, samt at tage udgangspunkt i de unges ståsted og virkelighed. Vi arbejder ud fra en relations pædagogisk baseret metode med inddragelse af ad hoc ekspertise efter behov.

Vi vil møde de unge hvor de befinder sig lige nu og samarbejdet vil foregå som en proces i overensstemmelse med den unges tempo og livssyn.
Vi vil indgå i den unges dagligdag og tilrettelægge arbejdet ud fra den enkelte unges behov.