Kontaktpersonsindsats

Visitation

Visitation/henvisning foregår via Frederiksberg Kommunes Familieafdeling.

Vi har indimellem også plads til unge fra andre kommuner. I så fald sker visitationen til os ligeledes via den aktuelle kommunes Familieafdeling. Vi arbejder ud fra en handleplan som den unge, forældremyndighedsindehaver (I sager hvor de unge er under 18 år)den anbringende myndighed, og vi er enige om. Samarbejdet med den unge, familien og øvrige netværk, påbegyndes allerede i visitationsfasen.

Indskrivning sker i henhold til Servicelovens §52 og §76. Vi tilbyder ligeledes forløb til Ungdomssanktioner, 3. fase. Vi arbejder ofte med Efterværn, da mange af vores unge er i alderen 18-23 år.