Koordinatorfunktion for unge idømt ungdomssanktion

Om indsatsen

Allégården har på vegne af Frederiksberg kommune koordinatorfunktionen for unge idømt ungdomssanktion og vil repræsentere den gennemgående person under hele ungdomssanktionen. Første gang du møder din koordinater er i retten, efter du har modtaget din dom. Ret hurtigt bliver i præsenteret for hinanden og i får lavet en aftale om at ses, der hvor du opholder dig.   En Koordinater er den person som har kontakten til det opholdsted hvor du skal være og sikre sig din trivsel. Koordinatoren vil være din kontaktperson og ringer til dig, besøger dig.  Sikre sig at der er sammenhæng hele vejen rundt omkring dig – kontakt til og med dine forældre, at der er fokus på skole/beskæftigelses tilbuddet er tilpasset dig og dine ønsker/behov.  Koordinatoren vil være i tæt samarbejde med dine forældre på den måde at de kan hjælpe og støtte dig til at få afsonet din ungdomssanktion på den bedste måde.  Koordinatoren indkalder også til netværksmøder og afholder også disse møder enten på det sted hvor du bor eller på Allégården på Frederiksberg. Dette sker for at sikre din trivsel, men også at der er overlap mellem de enkelte faser og til bud. Koordinatoren har også et tæt samarbejde med din sagsbehandler og vil være forvaltningens forlængede arm.