Koordinatorfunktion for unge idømt ungdomssanktion

pædagogiske metoder

Med afsæt i en tryg stabil ramme med nære voksenrelationer er det vores overordnede målsætning at give de unge mulighed for at erhverve sig sociale, faglige og personlige kompetencer, så de – på trods af deres individuelle vanskeligheder – får mulighed for at udvikle forudsætninger på lige fod med andre unge. Det gælder i forhold til personlig udvikling, trivsel og sundhed, i forhold til at kunne indgå i sociale fællesskaber og skabe netværk - og i forhold til at kunne indgå i uddannelse og beskæftigelse. Vores sigte er at fremme de unges selvstændighed og evne til at tage hånd om eget liv, således at de får mest mulig selvbestemmelse over eget liv og mulighed for at træffe egne valg. I hverdagen er de overordnede målsætninger fokuseret i følgende fem mål:

  1. identitetsudvikling
  2. kompetenceudvikling
  3. styrkelse af selvværd
  4. udvikling af selvstændighed
  5. sundhed og trivsel.