Koordinatorfunktion for unge idømt ungdomssanktion

Værdigrundlag

Ungdomscenteret Allégården har en anerkendende og værdsættende tilgang til de unge, hvor værdierne er:

  •  tryghed, sikkerhed og omsorg
  •  respekt - at vi møder de unge med nysgerrighed og at de unge føler sig set, lyttet til og forstået
  •  åbenhed, dialog og medinddragelse
  •  modspil - at udfordre og spejle de unge
  •  vidensformidling - at give de unge et kvalificeret grundlag at træffe valg ud fra* kompetenceudvikling - at fremme de unges sociale kompetencer, reflektionsevne,
  •  handleevne m.v.
  •  agenthed - at fremme de unges selvstændighed og evne til at tage hånd om eget liv, herunder at styrke deres selvværd
  •  flere perspektiver - fremfor entydige sandheder
  •  faglighed - fremfor moral og bedrevidenhed.