En selvejende institution for udsatte børn, unge og deres familier.

Organisation

Ungdomscentret Allégården er en del landsforeningen Livsværk - børn med vilje. 

LIVSVÆRK er en forening for børn og unge, der i en periode af deres liv har brug for særlig støtte og omsorg. 

Vi er ca. 20 institutioner med professionelle voksne, der deler hverdag med børn, unge og familier i hele Danmark.

  • Vi har institutioner og rådgivning for børn og unge, der har brug for at bo et andet sted end hjemme.
  • Vi sætter nye projekter i gang, som kan gøre en reel forskel for udsatte børn og unge.
  • Vi er med til at påvirke samfund og politikere, så børn og unge i sårbare situationer får mulighed for at realisere deres potentiale og leve liv med glæde og indhold. 

Desuden har vi et tæt samarbejde med Frederiksberg kommune, med hvem vi har driftsoverenskomst med.
Visitation alle Allégårdens indsatser foregår igennem Frederiksberg kommune.

 

 

 

 

Bestyrelse

Bestyrelsesformand: Lise Jordahn

Næstformand: Charlotte Ibsen

Bestyrelsesmedlem: Charlotte Clante

Bestyrelsesmedlem: TinaMaria Larsen

Bestyrelsesmedlem: Per Bjørnsholm

Medarbejder repræsentant: Charlotte Schouw Nordly (TR)

Forstander: Christian Alvang Jespersen

Desuden deltager En repræsentant fra Livsværk ved bestyrelsesmøder, med status af referent.