En selvejende døgninstitution, som har driftoverenskomst med Frederiksberg kommune.

Organisation

Driftsoverenskomst med Frederiksberg kommune.
Visitation foregår igennem Frederiksberg kommune.

Bestyrelsen

Pia Deleuran

Flemming Brank

Søren Sievers

Sørn Juhl Nielsen

Margit Ørsted

Ledelsesgruppe

Kristian J. Hansen

Bettina Larsen

Susanne Stemann

Bruno Dahl

Jan Otto Schaumann