Velkommen til Smallegade

Hvordan arbejder vi

Økonomi

”Smallegade” har ikke direkte noget med den unges økonomi at gøre.


Så fremt der ingen lønindtægt er, kan den unge søge kontanthjælp via Frederiksberg Kommune.
Når/hvis den unge skal betale husleje, afholder den unge selv en del af udgiften som fratrækkes kontanthjælpen. Den eventuelle resterende udgift afholdes af Frederiksberg Kommune.

Fælles nævner

Der kan være fællesnævnere som:


- Hjælp til at skabe/genskabe kontakten til familien.
- Hjælp til beskæftigelse og uddannelse.
- Hjælp til boligsøgning.
- Hjælp til opstilling af budget.
- Hjælp til kontakt til myndigheder, læger, psykolog mv.
- Hjælp til opbygning af netværk.
- Hjælp til bearbejdning af problemer med kæreste, venner, bander, kriminalitet mv.


Hjælp til fritidsaktiviteter, sport, klubvirksomhed, kulturtilbud, praktiske problemer i hverdagen, vaskeri, rengøring, personlig hygiejne mv.