Bolig med støtte for 16 - 22 årige

Ungdomscentret Allégården råder over 6 almennyttige 1 værelse lejligheder samt en hybel afdeling 6 værelser, i varierende størrelser, der visiteres gennem forvaltningen.

Anbringelse i både lejligheder og hybler forudsætter at man er aktivt boligsøgende under ophold.

Alle bliver tildelt en kontaktperson der støtter i botræning, samt opnåelse af de mål der aftalt i handleplanen. Desuden er der til hyblerne pædagoger tilstede eftermiddag/aften på hverdage.

om aftenen, natten og i weekenden er der mulighed for at kontakte en medarbejder via en rådighedstelefon.

 

Når man flytter ind bliver der udfærdiget en boaftale, og udleveret en oversigt over de husregler der følger med når man flytter ind i vores lejligheder eller hybler.

At bo en af vores lejligheder eller hyblerne indebærer, at man enten går på en uddannelse eller er i anden beskæftigelse.