En selvejende institution for udsatte børn, unge og deres familier.

Om Ungdomscenteret

Historie

I Allegårdens bygning har oprindeligt været herskabslejligheder, hvor tjenestefolkene boede i loftsrummene. I en periode var Frederiksberg alle 48 klublejligheder.
Damsø lærlingeplejehjem overtog bygningen i 1953. Forstanderen havde tjenestebolig på 1. Sal.
01.07.70 overgik Allegården fra lærlingehjem til ungdomspension.

De to første piger flyttede ind i 73. Allegården var formentlig en af de første institutioner der afskaffede kok, køkken- og rengøringspersonale. Det betød penge til mere pædagogisk personale. Omstruktureringen betød at beboerne fik mulighed for selv at købe ind, lave mad, vaske op. Institutionen ”Allegården” fik mere præg af ”hjemme”. Man forsøgte sig med levegrupper og åbnede op for lidt beboerindflydelse.

Maj 84 oprettedes ”Privaten” og ”K 48” som henholdsvis hybel og akutfunktion på 1. sal som blev delt op. En periode var endvidere tilknytttet ”egen familiepleje” i Jægerspris. I sommeren 86 afvikledes akutafdelingen, idet børn /mødreafdelingen overflyttedes til institutionen på Bulowsvej. Allegården bibeholdt 2 akutpladser for unge som blev flyttet op i huset.

I perioden herefter blev akutmodtagelse mere reglen end undtagelsen. Planlagte visitationer og forberedte indflytninger blev færre og færre og dermed ændredes pædagogikken fra gruppepædagogik til mere individuel fokus.

Kerneopgave:

Ungdomscentret Allégårdens kerneopgaver er: 

At støtte, vejlede og rådgive udsatte børn, unge og deres familier til et, for dem værdigt, selvstændigt og meningsfuldt liv.