Allégården er en selvejende institution for sårbare børn, unge og deres familier.

Efter sommerferien starter nye gruppeforløb op

Pusterummet er for unge i alderen 12 - 16 år, som har svært ved at komme i skole. Ung med Vilje er for unge mellem 15 - 18 år, som er i mistrivsel. Visitation sker via Familieafdelingen, Frederiksberg Kommune. Ring for at høre mere: 33 22 74 01

AlléCaféen

Hver onsdag kl. 16.00 - 20.00

Caféen er for alle unge der er tilknyttet Allégården. 

Unge der tidligere har været indskrevet er også velkomne.

Caféen afholdes i samarbejde med Ungdommens Røde Kors.

 

Økonomirådgivning

Vi har indgået et samarbejde med WeShelter om gratis økonomirådgivning for alle der er tilknyttet Allégården. Hiv fat i din kontaktperson, hvis det kunne være noget for dig.

 

Tak til:
Frederiksbergfonden for støtte til julen 2023.

Der gøres klar til AlléCafé