En indsats for unge i samarbejde med deres familier.

Vi er en helhedsorienteret indsats - hvor alle aspekter omkring den unge, som kan have indflydelse på den unges liv, tages med i tilgangen til den unge. Familie, skole, venner, den unges fritidsliv og forældrenes vilkår. Forældrenes vilkår som både kan være belastninger i den unges liv, men også kan være beskyttende faktorer.  Samtidig vil der være fokus på den unges ressourcer, udfordringer og strategier.

 Hvert forløb udformes i tæt samarbejde med den unge og familien. Vi har familieafdelingens mål, der er beskrevet i handleplanen som pejlemærke for, hvordan indsatsen skal hjælpe med at skabe en forandring for den unge.

Den unge vil blive tildelt en kontaktperson, som den unge typisk vil mødes med en gang om ugen. Sideløbende vil der blive afholdt familiesamtaler, hvor begge forældre (evt. også skilte forældre), søskende og forældres eventuelle kærester også deltager. Endeligt tilbyder vi enesamtaler til andre i familien og samtaler kun med de voksne.

Undervejs i forløbet vil der blive afholdt netværksmøder, hvor relevante samarbejdspartnere, den unge og familien deltager. Vi deltager også gerne i møder på den unges skole eller andet, hvor forældrene og den unge oplever vores deltagelse som en hjælp.

Kontaktperson

Kontaktpersonen vil være et holdepunkt som kan støtte og guide den unge i forhold til de vigtige relationer i den unges liv. Hjælpe den unge med at forstå, hvordan den unge selv kan være med til at skabe forandringer i sit liv. Udfordringer kan være:

  • konflikter med forældrene
  • unge som indgår i uhensigtsmæssige og bekymrende sociale sammenhænge
  • unge med selvdestruktive strategier som misbrug, cutting eller spiseforstyrrelser
  • ensomhed/isolation
  • at leve i to kulturer
  • hjem med fysisk og psykisk vold
  • hjem med psykisk sygdom, misbrug, traumer og kriser
  • unge med psykisk sygdom og eller udviklingsforstyrrelser – diagnosticeret eller ej

Familiemøder

Til familiemøderne ønsker vi at holde fokus på det, der optager den unge eller forældrene.  Til møderne vil vi støtte den unge samt være nysgerrig og undersøgende i forhold til intentioner, historie, motiver og bevæggrunde hos den enkelte eller familiens kultur. Familiemøderne er det forum, hvor der laves aftaler om opgaver, følges op og sættes nye delmål.