Allégården er en selvejende institution for sårbare børn, unge og deres familier.

Om ungdomscentret

Vores indsatser

 Under opdatering jf. Barnets Lov

  • Ungdomssanktionskoordinator funktion
  • Individuelle tilbud – forløb for børn, unge og familier
  • Gruppetilbud – forløb for børn, unge og familier
  • Familiebehandling for unge og deres familier på baggrund af afgørelse truffet i ungdomskriminalitetsnævnet
  • Kontaktperson for børn, unge og familier samt UKN
  • Kontaktperson for børn og unge i alderen fra 12 til 22 år samt UKN 
  •  6 anbringelsespladser i hybelafdeling
  • 6 anbringelsespladser i eksterne lejligheder

 

 

Kerneopgave

Ungdomscentret Allégårdens kerneopgaver er: 

At støtte, vejlede og rådgive sårbare børn, unge og deres familier til et, for dem værdigt, selvstændigt og meningsfuldt liv.