Allégården er en selvejende institution for sårbare børn, unge og deres familier.

Om ungdomscentret

Vores indsatser

 

  • Ungdomssanktionskoordinator funktion, jf. SEL §54a, jf. STRFL §74a
  • Individuelle tilbud – forløb for børn, unge og familier, jf. SEL §11, stk3.
  • Gruppetilbud – forløb for børn, unge og familier, jf. SEL §11, stk. 3.
  • Familiebehandling for unge og deres familier på baggrund af afgørelse truffet i ungdomskriminalitetsnævnet, jf. SEL §51, stk. 3, nr. 3, jf. UKN §13, stk. 1. nr. 4
  • Kontaktperson for børn, unge og familier jf. SEL §52, stk. 3, nr. 6 & §76, stk. 2, samt UKN §13, stk. 1, nr. 7.
  • Kontaktperson for børn og unge i alderen fra 12 til 22 år, jf. SEL §52, stk. 3, nr. 6 & §76, stk. 2, samt UKN §13, stk. 1, nr. 7.
  •  6 anbringelsespladser i hybelafdeling, jf. SEL §52, stk. 3, nr. 7 & §76, stk. 1, nr. 1. samt UKN §14
  • 6 anbringelsespladser i eksterne lejligheder, jf. SEL §52, stk. 3, nr. 7 & §76, stk. 1, nr. 1. samt UKN §14

 

 

Kerneopgave

Ungdomscentret Allégårdens kerneopgaver er: 

At støtte, vejlede og rådgive udsatte børn, unge og deres familier til et, for dem værdigt, selvstændigt og meningsfuldt liv.