Koordinatorfunktion for unge idømt ungdomssanktion

Ungdomssanktionskoordinator funktion, jf. SEL §54a, jf. STRFL §74a

Unge mellem 15 og 17 år, der har begået alvorlig kriminalitet og er idømt en ungdomssanktion, skal tilknyttes en ungdomssanktionskoordinator