Allégården er en selvejende institution for sårbare børn, unge og deres familier.

Tilgang og metoder

Hvert menneske og hvert møde er unikt. For os handler det om at gøre børnene, de unge og deres familier i stand til at håndtere deres eget liv selv med så meget selv og medbestemmelse som muligt. Det er i kombinationen af vores faglige fundament og fleksible tilgang til opgaven, at vi formår at skabe trivsel og handling hos den enkelte. For os starter det altid med det gode samarbejde der er funderet på vores værdier om ordentlighed, gennemsigtighed og nysgerrighed. Vi er et hus dybt funderet på Frederiksberg, der er kendetegnet ved, at vi skaber plads til alle med et professionelt såvel som et personligt hjerterum.

Tilgang
  • Systemisk tilgang
  • Neuroaffektiv mentaliserende metode
  • Relationspædagogik

 

Metoderne EMS/NAA

I 2022 har vi taget metoderne EMS- Emotional Mentalizing Scale og NAA – Den Neuro Affektive Analyse i brug. Det er to analyse- & vurderingsmetoder som er taget i brug i forbindelse med et 3-årigt forskningsprojekt, som Ungdomscentret Allégården deltager i sammen med Aalborg Universitet. 

Medarbejderne er blevet uddannet og certificeret til at bruge to metoder hos Susan Hart ved Docenten. Metoderne har sit teoretiske afsæt i neuroaffektiv udviklingspsykologi.