Bolig med støtte for 16 - 22 årige

Målgruppe for Hybler og Lejligheder

Målgruppen er unge mellem 16 og 22 år, hvor den unge af forskellige årsager har behov for særlig voksenstøtte i overgangen til voksenlivet. De unge kan have svært ved at indgå i konstruktive og positive sociale sammenhænge såvel hjemme som ude. De unge kan være præget af eksempelvis psykosociale vanskeligheder, have svært ved konflikthåndtering, begrænset netværk mm.

I lejlighederne og Hyblerne har vi fokus på botræning i form af støtte og vejledning til rengøring, indkøb, madlavning, budget mm. både individuelt og i gruppe, hvis den unge ønsker at indgå i dette.

Den unge samarbejder med sin kontaktperson og de mødes efter aftale. Den unge tilbydes rådgivende samtaler og aktiviteter af enten praktisk eller social karakter. Indsatsen tilpasses den unges behov og aktuelle livssituation. Der lægges stor vægt på den relationelle kontakt til den primære kontaktperson. Vi vægter dog, at den unge også kender og bliver tryg i samarbejdet med andre medarbejdere på Hyblerne, så andre kan vikariere ved ferie eller sygdom. Deltagelse i fællesskab: Et væsentligt element i en hybelanbringelse er vores fælles stue og tilbud om deltagelse i gruppeaktiviteter. Formålet er at danne kende kendskab og netværk de unge imellem, at øge de unges sociale kompetencer og give dem adgang til positive fællesskaber samt mulighed for at positionere sig i nye relationer. 

 

Antal pladser

6 anbringelsespladser i hybelafdeling, jf. SEL §52, stk. 3, nr. 7 & §76, stk. 1, nr. 1. samt UKN §14

6 anbringelsespladser i eksterne lejligheder, jf. SEL §52, stk. 3, nr. 7 & §76, stk. 1, nr. 1. samt UKN §14

 

Visitation

Børn, unge og familier visiteres via visitationsudvalget i familieafdelingen, Frederiksberg Kommune. Ved indskrivning foreligger en børnefagligundersøgelse jf. SEL §50, samt en handleplan som grundlag for indsatsen.

Handleplan

Handleplanen opfølges første gang efter tre måneder og derefter hver sjette måned. Skønnes det undervejs i et samarbejde, at vilkårene har forandret sig på en måde, der har influerer det aftalte mål-arbejde, kontaktes sagsbehandler med henblik et opfølgningsmøde.