Kontaktpersonsindsats

Målgruppe

Børn og unge, hvor barnet eller den unge af forskellige årsager ikke er i trivsel. Barnet eller den unge kan have svært ved at indgå i konstruktive og positive sociale sammenhænge såvel i som uden for hjemmet. Indsatsen kan leveres både individuelt og i kursus/gruppe sammenhæng.

Aldersmæssigt er de mellem 12 – 23 år med fleksibilitet indbygget. 

  • Unge med familiemæssige problemer.
  • Unge med et begrænset netværk.
  • Unge med begyndende misbrugsproblemer.
  • Unge med begyndende kriminalitet.
  • Unge med diagnoser eksv. borderline, tilknytningsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser.
  • Unge med udad/ indadreagerende adfærd.
  • Tidligere anbragte unge der stadig har brug for tilsyn/ voksenkontakt.